For Your Feet – Kwaliteitsregister/KRP

Kwaliteitsregister/KRP

Afdrukken

For Your Feet is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Pedicures.

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Het  KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan.  Het KRP is een landelijk en open systeem waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, inclusief vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem is toegankelijk voor onder andere consument, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een gekwalificeerde pedicure. Veelal wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische indicatie is.

Voorwaarden
Niet iedere pedicure heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. De voorwaarden zijn:

Een diploma Medisch pedicure of een erkend basisdiploma Pedicure aangevuld met een erkend specialistisch certificaat in de verzorging van diabetische voet en/of reumatische voet. Men is ook verplicht de hygiënische aspecten alsmede de Richtlijnen met betrekking tot voetverzorging van verschillende risicogroepen in de praktijk toe te passen. Daarnaast is het noodzakelijk om hun vakkennis op peil te houden door het volgen van kennisbijeenkomsten. Iedereen die geregistreerd wil blijven in het KRP dient binnen een periode van 3 jaar voldoende accreditatiepunten te behalen.

Al ruim 7500 pedicures geregistreerd
ProVoet erkent het grote belang van een dergelijk kwaliteitsregister. Om dit te onderstrepen heeft zij voor haar leden een collectieve inschrijving bewerkstelligd. Vanaf de start op 1 januari telt het kwaliteitsregister nu al meer dan 7500 pedicures die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Verdere professionalisering
De pedicurebranche is de laatste jaren sterk aan het professionaliseren. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 12.500 pedicures aangesloten bij branchevereniging ProVoet. Van oudsher is het beroep pedicure een vrij beroep, waardoor  niet exact is aan te geven hoeveel pedicures werkzaam zijn in Nederland. Door het KRP wordt het beroep inzichtelijk voor zowel consument als professionals in de zorg, zoals o.a. huisartsen en podotherapeuten.

Preventieve voetverzorging voorkomt problemen
Dit KwaliteitsRegister voor Pedicures is mede ontwikkeld op verzoek van de zorgverzekeraars. Belangrijk aspect is de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling voor de preventie van voetproblemen. Een gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure kan met zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten, zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes en/of reuma,  tot een minimum beperken.

Bundelen van krachten
Het KRP komt voort uit een samenwerking tussen brancheorganisatie ProVoet, zorgverzekeraars en medische professionals.
De uitvoering en ontwikkeling van dit nieuwe systeem wordt gedaan door Stichting ProCERT. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicurebranche. Er bestond nog geen registratiesysteem om de kwaliteiten van deze beroepsgroep te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u kijken op  www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.